QUE ES UN REFUGIAT?

Un refugiat és un grup de persones que estan fugint del seu país natal o el seu àmbit de viure per por de ser perseguits, morts, esclavitzats… I que no pot o no vol reclamar la protecció del seu país per a poder tornar-hi.

CONCEPTE:

El concepte de refugiat es va expandir gràcies al Protocol de la Convenció de 1967 i les convencions regionals d’Àfrica i Amèrica Llatina per a incloure que havien fugit de la guerra i d’altres persecucions violentes al seu país. Les dones i nens refugiats representen una subsecció addicional dels refugiats que calen d’una atenció especial.

Nombre de refugiats arreu del mon:

Àrea geogràfica Nombre de refugiats[45]
Orient Mitjà 2.580.638
Sud-est asiàtic 2.974.316
Àsia Central 218.584
Àsia meridional 1.304.189
Àsia de l’Est i Pacífic 901.525
Total Àsia 7.979.251
Europa oriental 1.617.214
Europa del Sud-Est 708.132
Europa central i Estats bàltics 616.132
Europa occidental 1.798.914
Total Europa 4.740.392
Àfrica central i Grans Llacs 1.359.175
Àfrica oriental i Banya d’Àfrica 2.105.314
Àfrica occidental 1.031.030
Àfrica Austral 434.427
Àfrica del Nord 139.177
Total Àfrica 5.069.123
Amèrica del Nord i Antilles 717.545
Amèrica del Sud 2.512.277
Total Amèrica 3.229.822